Selecteer een pagina

Over ons

Missie

De wereld een beetje mooier en leuker maken met vernieuwende concepten. We werken eigen ideeën uit in concepten of leveren (product) oplossingen aan de markt. Oplossingen waar je iets aan hebt.

Ruud Mulder

Ruud Mulder

Chef Uitvindingen

Columbus design heb ik opgericht om van mijn hobby (inventiviteit) steeds meer mijn werk te kunnen maken. Van huis uit hands-on, in combinatie met een Delftse analytische denkwijze. Professioneel ben ik opgegroeid bij vastgoedontwikkelaar Multi Vastgoed. Ik heb sinds 2007 een goed lopend projectmanagement- & adviesbureau in vastgoed, Mulder Projectadvies . De hier opgedane vaardigheden zet ik ook in voor Columbus design.

ons bedrijf

We werken bij Columbus design in een open cultuur zowel intern als naar onze klanten en partners toe.

Per project bekijken we of en zo ja welke strategische partnerships geschikt zijn.

Om te zorgen dat onze soms maffe ideeën tot bloei kunnen komen gaan we snel over tot het maken van prototypes om ze te testen. Gewoon doen! 

Partners